pastebin

Paste #0DC -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
  // Get input item multiset
  std::vector<std::string> inp_names = craftGetItemNames(input.items, gamedef);
  std::multiset<std::string> inp_names_multiset = craftMakeMultiset(inp_names);
  
  // Get recipe item multiset
  std::vector<std::string> rec_names = craftGetItemNames(recipe, gamedef);
  std::multiset<std::string> rec_names_multiset = craftMakeMultiset(rec_names);
  
  // Recipe is matched when the multisets coincide
  return inp_names_multiset == rec_names_multiset;