pastebin

Paste #2lL -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

1
2
3
4
5
6
7
8
if
    not minetest.registered_nodes[minetest.env:get_node(pt).name].buildable_to or
    not minetest.registered_nodes[minetest.env:get_node(pt2).name].buildable_to or
    not placer or
    not placer:is_player()
then
    return itemstack
end