pastebin

Paste #36e -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
import QtQuick 2.0
import Sailfish.Silica 1.0
//import io.thp.pyotherside 1.0

ApplicationWindow
{
  initialPage: Component {
    Page {
      id: mainPage
      
      ListModel {
        id: mealModel
        ListElement { meal: "Lounas" }
        ListElement { meal: "Iltaruoka" }
      }
      Component {
        id: mealDelegate
        BackgroundItem {
		width: mainPage.width
          height: Theme.itemSizeSmall
          Label {
            text: meal
          }
        }
      }

      ListModel {
        id: dayModel
        ListElement { date: "Maanantai" }
        ListElement { date: "Tiistai" }
      }
      Component {
        id: dayDelegate
        BackgroundItem {
          id: dayItem
		  width: mainPage.width
		  height: dayList.height / dayList.count
          Label {
            id: dayLabel
            anchors.top: parent.top
			height: Theme.itemSizeSmall
            text: date
          }
          ListView {
            id: mealList
			width: mainPage.width
            anchors.top: dayLabel.bottom
            anchors.bottom: parent.bottom
            model: mealModel
            delegate: mealDelegate
          }
        }
      }

      SilicaListView {
        id: dayList
        anchors.fill: parent
        model: dayModel
        delegate: dayDelegate
      }
    }
  }

  cover: Component {
    CoverBackground {
      Label {
        id: label
        anchors.centerIn: parent
        text: "Ruokalista"
      }
    }
  }
}