pastebin

Paste #7gK -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
diff --git a/games/devtest/mods/testentities/visuals.lua b/games/devtest/mods/testentities/visuals.lua
index e382ec44c..438639fa8 100644
--- a/games/devtest/mods/testentities/visuals.lua
+++ b/games/devtest/mods/testentities/visuals.lua
@@ -52,6 +52,8 @@ minetest.register_entity("testentities:mesh", {
        textures = {
            "testnodes_mesh_stripes2.png"
        },
+        glow = -1,
+        colors = {r=255, g=128, b=0, a=0},
    },
 })