pastebin

Paste #AyR -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
// The base for all the C++-side scriptapi classes
ScriptApiBase
|
| // Functions for C++ to call callbacks related to detached inventories
+- ScriptApiDetached, -+
|           |
| // Functions for C++ | to call callbacks related to entities
+- ScriptApiEntity ----+
|           |
| // Functions for C++ | to call callbacks related to the environment
+- ScriptApiEnv -------+
|           |
| // Functions for C++ | to call callbacks related to nodes
+- ScriptApiNode ------+
|           |
| // Functions for C++ | to call callbacks related to players
+- ScriptApiPlayer ----+
|           |
| // Functions for C++ | to call callbacks related to the server
+- ScriptApiServer ----+
|           |
|           |  // Derived from all the above
|           |  // Also initializes the lua-side API in the game
|           +-- ScriptApiForGame
|
|
+- ScriptApiMainMenu --+
            |
            |  // Derived from ScriptApiMainMenu
            |  // Also initializes the lua-side API in the mainmenu
            +-- ScriptApiForMainMenu