pastebin

Paste #BUZ -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
const int n = 1<<18;
const int N = 1<<18;
int t[2*N];
int lz[2*N];
void lol(int k, int l, int r) {
  t[k] += lz[k];
  if(l < r) {
    lz[2*k] += lz[k];
    lz[2*k+1] += lz[k];
  }
  lz[k] = 0;
}
int inc(int k, int l, int r, int x, int y, int v) {
  lol(k, l, r);
  if(l > y || r < x) {
    return t[k];
  }
  if(l >= x && r <= y) {
    lz[k] += v;
    return lz[k] + t[k];
  }
  int mid = (l+r)>>1;
  return t[k] = max(inc(k*2, l, mid, x, y, v), inc(k*2+1, mid+1, r, x, y, v));
}
int query(int k, int l, int r, int x, int y) {
  lol(k, l, r);
  if(l > y || r < x) {
    return -2e9;
  }
  if(l >= x && r <= y) {
    return t[k];
  }
  int mid = (l+r)>>1;
  return max(query(k*2, l, mid, x, y), query(k*2+1, mid+1, r, x, y));
}

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  for(int i = 0; i < 1e7; ++i) {
    if(rand()&1) {
      int q = rand()%n;
      int w = rand()%n;
      if(q > w) swap(q, w);
      int e = rand()%100;
      inc(1, 0, N-1, q, w, e);
    }
    else {
      int q = rand()%n;
      int w = rand()%n;
      if(q > w) swap(q, w);
      int ans = query(1, 0, N-1, q, w);
      cout<<ans<<'\n';
    }
  }
}