pastebin

Paste npc, #DBS -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20:59:11: INFO[main]:   [peaceful_npc] ["C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua"]
20:59:11: VERBOSE[main]: Loading and running script from C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua
20:59:11: VERBOSE[main]: register_item_raw: peaceful_npc:spawnegg
20:59:11: VERBOSE[main]: ItemDefManager: registering "peaceful_npc:spawnegg"
20:59:11: VERBOSE[main]: registerNode: registering content id "468": name="peaceful_npc:spawnegg"
20:59:11: VERBOSE[main]: register_item_raw: peaceful_npc:npc_spawner
20:59:11: VERBOSE[main]: ItemDefManager: registering "peaceful_npc:npc_spawner"
20:59:11: VERBOSE[main]: registerNode: registering content id "469": name="peaceful_npc:npc_spawner"
20:59:11: ERROR[main]: ========== ERROR FROM LUA ===========
20:59:11: ERROR[main]: Failed to load and run script from 
20:59:11: ERROR[main]: C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua:
20:59:11: ERROR[main]: ...829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua:391: attempt to index field 'env' (a nil value)
20:59:11: ERROR[main]: stack traceback:
20:59:11: ERROR[main]: 	...829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua:391: in main chunk
20:59:11: ERROR[main]: =======END OF ERROR FROM LUA ========
20:59:11: ERROR[main]: Server: Failed to load and run C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua
20:59:11: INFO[main]: BanManager: saving to C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\worlds\npc test\ipban.txt
20:59:11: ERROR[main]: ModError: Failed to load and run C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua
20:59:11: INFO[main]: Searching worlds...
20:59:11: INFO[main]:   In C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\worlds: 
20:59:11: INFO[main]: gdg Main World Mancave npc test test 
20:59:11: INFO[main]: 5 found.
20:59:11: INFO[main]: Waiting for other menus
20:59:11: INFO[main]: Waited for other menus
20:59:11: VERBOSE[main]: error_message = ModError: Failed to load and run C:\Users\Joseph Kanawall\Desktop\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\minetest-0.4.4-dev-a47b829-win32\bin\..\mods\minetest\peaceful_npc\init.lua
20:59:11: VERBOSE[main]: Check debug.txt for details.
20:59:11: INFO[main]: Created main menu
20:59:11: INFO[main]: locale has been set to:English_United States.1252
20:59:11: INFO[main]: locale has been set to:C
20:59:30: INFO[main]: locale has been set to:English_United States.1252
20:59:30: INFO[main]: locale has been set to:C