pastebin

Paste #DTf -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-- get all objects in radius
local list = minetest.env:get_objects_in_radius(pos, 20);

local npclist = {}

local MAX_ENTS = 15;

-- add to npclist all objects that are "peaceful_npc:npc"
for i = 1, count do
		if list[i]:get_name() == "peaceful_npc:npc" then
				npclist[#npclist + 1] = list[i]
		end
	end


-- the the ammount of "peaceful_npc:npc"
local npccount = #npclist

-- curb the list if above MAX_ENTS
if npccount > MAX_ENTS then
    for i = MAX_ENTS, npccount do
        npclist[i]:remove()
    end
end