pastebin

Paste #HMC -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

1
2
3
4
5
6
Nov 23 22:38:46 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] enforceDetailConstraints:1936 - "Invalid detail type:  0"
Nov 23 22:38:46 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] ContactWriter::save:1809 - "Error updating contact sql-371: 3"
Nov 23 22:38:50 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] enforceDetailConstraints:1936 - "Invalid detail type:  0"
Nov 23 22:38:50 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] ContactWriter::save:1809 - "Error updating contact sql-45: 3"
Nov 23 22:38:50 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] ContactWriter::syncUpdate:4247 - "Unable to save contact changes for sync update"
Nov 23 22:38:50 Jolla google-contacts-client[16025]: [W] QtContactsSqliteExtensions::TwoWayContactSyncAdapter::storeRemoteChanges:910 - virtual bool QtContactsSqliteExtensions::TwoWayContactSyncAdapter::storeRemoteChanges(const QList<QtContacts::QContact>&, QList<QtContacts::QContact>*, const QString&, bool, const QSet<QtContacts::QContactDetail::DetailType>&) error - couldn't store sync contacts!