pastebin

Paste Reisille JavaScript, #Kz4 -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
(function() {
	function euklidinenEtäisyysNeliö(x1, y1, x2, y2) {
		return Math.pow(x2 - x1, 2) + Math.pow(y2 - y1, 2);
	}

	function euklidinenEtäisyys(x1, y1, x2 = 0, y2 = 0) {
		return Math.sqrt(euklidinenEtäisyysNeliö(x1, y1, x2, y2));
	}

	function ympyränPiste(r, alfa) {
		return [r * Math.cos(alfa), r * Math.sin(alfa)];
	}
	
	// Ohjelma async-funktiona. Älä vaihda funktion nimeä!
	async function ohjelma(input, output) {
		// Tervehdys.
		output("Reisille JavaScript");
		const tervehdys = await input();
		if (tervehdys == "ping" || tervehdys != "2019-kuurupiilo") {
			return;
		}

		// Pelin asetukset ja esteet.
		const asetusrivi = await input();
		const asetukset = asetusrivi.split(" ").map(s => +s);
		const pelaajia = asetukset[0], numero = asetukset[1];
		const esteet = [], pelaajat = [];
		for (let i = 3; i < asetukset.length; i += 3) {
			esteet.push({x: asetukset[i], y: asetukset[i+1], r: asetukset[i+2]});
		}

		// Alustetaan pelaajien tiedot.
		for (let i = 0; i < pelaajia; ++i) {
			pelaajat.push({x: 0, y: 0, r: 32, kohdeX: 0, kohdeY: 0, nähtynä: 0, päivitetty: 0, etsijä: i < 3});
		}
		const itse = pelaajat[numero - 1];

		// Ajetaan peliä.
		for (let kierros = itse.etsijä ? 200 : 0;; ++kierros) {
			// Kierroksen syöte: näkyvien pelaajien sijainnit.
			const rivi = await input();
			if (!rivi || rivi == "0") {
				break;
			}
			const luvut = rivi.split(" ").map(s => +s);
			for (let i = 1; i < luvut.length; i += 6) {
				const n = luvut[i] - 1;
				pelaajat[n].x = luvut[i+1];
				pelaajat[n].y = luvut[i+2];
				pelaajat[n].kohdeX = luvut[i+3];
				pelaajat[n].kohdeY = luvut[i+4];
				pelaajat[n].nähtynä = luvut[i+5];
				pelaajat[n].päivitetty = kierros;
			}

			if (itse.etsijä) {
				nähdyt = pelaajat.filter(p => !p.etsijä && p.päivitetty >= kierros - 50 && p.nähtynä < 50);
				if (nähdyt.length > 0) {
					let etäisyydet = nähdyt.map(p => euklidinenEtäisyysNeliö(itse.x, itse.y, p.x, p.y));
					let lähinIndeksi = etäisyydet.indexOf(Math.min.apply(null, etäisyydet));
					let lähin = nähdyt[lähinIndeksi];
					let muutosX = lähin.kohdeX - lähin.x;
					let muutosY = lähin.kohdeY - lähin.y;
					let pituus = euklidinenEtäisyys(muutosX, muutosY) || 1;
					let pituuskerroin = 0.5;
					let ennuste = pituuskerroin * euklidinenEtäisyys(itse.x, itse.y, lähin.x, lähin.y);
					itse.kohdeX = lähin.x + ennuste * muutosX / pituus;
					itse.kohdeY = lähin.y + ennuste * muutosY / pituus;
				} else {
					let muutosX = itse.kohdeX - itse.x;
					let muutosY = itse.kohdeY - itse.y;
					if (muutosX == 0 && muutosY == 0) {
						[muutosX, muutosY] = ympyränPiste(128, 2 * Math.PI * Math.random());
					} else {
						let pituus = euklidinenEtäisyys(muutosX, muutosY);
						muutosX = 128 * muutosX / pituus;
						muutosY = 128 * muutosY / pituus;
					}
					let [ympyräX, ympyräY] = ympyränPiste(16, 2 * Math.PI * Math.random());
					itse.kohdeX = itse.x + muutosX + ympyräX;
					itse.kohdeY = itse.y + muutosY + ympyräY;
				}
			} else {
				let muutosX = itse.kohdeX - itse.x;
				let muutosY = itse.kohdeY - itse.y;
				if (muutosX == 0 && muutosY == 0) {
					[muutosX, muutosY] = ympyränPiste(128, 2 * Math.PI * Math.random());
				} else {
					let pituus = euklidinenEtäisyys(muutosX, muutosY);
					muutosX = 128 * muutosX / pituus;
					muutosY = 128 * muutosY / pituus;
				}
				let [ympyräX, ympyräY] = ympyränPiste(16, 2 * Math.PI * Math.random());
				itse.kohdeX = itse.x + muutosX + ympyräX;
				itse.kohdeY = itse.y + muutosY + ympyräY;
			}

			itse.kohdeX = Math.trunc(Math.min(1080, Math.max(-1080, itse.kohdeX)));
			itse.kohdeY = Math.trunc(Math.min(1080, Math.max(-1080, itse.kohdeY)));
			output(itse.kohdeX + " " + itse.kohdeY);

			// Pienennetään esteitä, jos on sen aika.
			if (kierros % 4800 == 4799) {
				for (let e of esteet) {
					e.r = Math.trunc(e.r * 3 / 4);
					if (e.r <= 8) {
						// Merkitään säde nollaksi, jos este poistuu.
						e.r = 0;
					}
				}
			}
		}
	}

	// ÄLÄ VÄLITÄ NÄISTÄ:
	// Ohjelman suoritus.
	if (typeof window == "undefined") (async function run() {
		let finished = false, lines = [], promises = [];
		const exit = s => {
			try { process.exit(s) } catch (ex) {}
			try { quit(s) } catch (ex) {}
		};
		const output = s => {
			try { process.stdout.write(s + "\n") } catch (ex) {}
			try { print(s) } catch (ex) {}
		};
		const addInput = s => {
			if (promises.length) {
				promises.shift()(s);
			} else {
				lines.push(s);
			}
		};
		const input = () => {
			if (finished) return;
			try { addInput(readline()); } catch (ex) {}
			if (lines.length) return lines.shift();
			return new Promise(r => promises.push(r));
		};
		try {
			require("readline").createInterface({input: process.stdin}).on("line", addInput).on("close", () => finished = true);
		} catch (ex) {
		}
		try {
			await ohjelma(input, output);
			exit(0);
		} catch (ex) {
			output("ERROR: " + ex);
			console.error(ex);
			exit(1);
		}
	})();
	return ohjelma;
}())