pastebin

Paste #ME9 -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#include <iostream>

using namespace std;

typedef long long ll;

ll c[11222333];
int a, b;
ll z;

int main() {
  for (int i = 1; i <= 10000000; i++) {
    for (int j = i; j <= 10000000; j += i) {
      c[j] += i;
    }
  }
  cin >> a >> b;
  for (int i = a; i <= b; i++) {
    int u = c[i]-i;
    z += abs(i-u);
  }
  cout << z << "\n";
}