pastebin

Paste #OF5 -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--NPC Privilege
minetest.register_privilege("npcspawn", { description = "allows to use spawn command", give_to_singleplayer = false})

--Spawn command
spawn_able = false
if (minetest.check_player_privs(minetest.env:get_player_name(), {npcspawn=true})) then
	spawn_able = true
end

if minetest.chat_send_player("/spawn npc") then
	minetest.env:add_entity({x=pos.x+math.random(-1,1),y=pos.y+math.random(2,3),z=pos.z+math.random(-1,1)}, ("peaceful_npc:npc"))
end