pastebin

Paste #TYY -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
local turtfunk = {
   new(pos)
   setMat("wool:red")
   penDown()
   roll(45)
   forward(20)
   yaw(90)
   forward(20)
   spawn()
end

spawn_turtle(pos, turtfunk)