pastebin

Paste #TpZ -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
...
	if(get_biome(data->seed, v2s16(node_min.X, node_min.Y)) == BT_DESERT){
		caves_count /= 3;
		bruises_count /= 3;
	}
	for(u32 jj=0; jj<caves_count+bruises_count; jj++)
	{
		int avg_height = (int)
			  ((base_rock_level_2d(data->seed, v2s16(node_min.X, node_min.Z)) +
				base_rock_level_2d(data->seed, v2s16(node_max.X, node_max.Z))) / 2);
		if ((node_max.Y + node_min.Y) / 2 > avg_height)
			break;
		bool large_cave = (jj >= caves_count);
...