pastebin

Paste #aO0 -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
local sandjoy_radius = 25
local sandjoy_diameter = 2 * sandjoy_radius + 1
local sandjoy_schematic = {
	size = {x = sandjoy_diameter, y = 1, z = sandjoy_diameter},
	data = {},
}
local sandjoy_undoschematic = {
	size = {x = sandjoy_diameter, y = 1, z = sandjoy_diameter},
	data = {},
}
for i = 0, sandjoy_diameter*sandjoy_diameter-1 do
	local nodename = 'default:sand'
	local prob = 0
	if ((i % sandjoy_diameter == 0) or
	    (i % sandjoy_diameter == sandjoy_diameter - 1) or
	    (i < sandjoy_diameter) or
	    (i >= sandjoy_diameter*(sandjoy_diameter-1))) then
		nodename = 'default:sandstone'
		prob = 128
	end
	table.insert(sandjoy_schematic.data, {name=nodename, param1=prob, param2=0})
	table.insert(sandjoy_undoschematic.data, {name='air', param1=0, param2=0})
end

minetest.register_craftitem("sandjoy:sandjoy", {
	description = "Sand Joy",
	inventory_image = "default_sand.png^[crack0",
	on_use = function(itemstack, user, pointed)
		if pointed.type == 'node' then
			pos = {
				x = pointed.under.x - sandjoy_radius,
				y = pointed.under.y,
				z = pointed.under.z - sandjoy_radius,
			}
			n1 = minetest.get_node(pointed.under)
			if n1 and n1.name == 'default:sand' then
				minetest.place_schematic(pos, sandjoy_undoschematic)
			else
				minetest.place_schematic(pos, sandjoy_schematic)
			end
		end
	end
})