pastebin

Paste #gzc -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
marras 05 10:39:35 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] enforceDetailConstraints:1936 - "Invalid detail type:  0" 
marras 05 10:39:35 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] ContactWriter::save:1809 - "Error updating contact sql-371: 3" 
marras 05 10:39:36 Jolla dbus-daemon[929]: invoker: Invoking execution: '/usr/bin/signond'
marras 05 10:39:37 Jolla dbus-daemon[929]: Failed to activate service 'com.nokia.asdbus': timed out
marras 05 10:39:41 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] enforceDetailConstraints:1936 - "Invalid detail type:  0" 
marras 05 10:39:41 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] ContactWriter::save:1809 - "Error updating contact sql-51: 3" 
marras 05 10:39:41 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] enforceDetailConstraints:1936 - "Invalid detail type:  0" 
marras 05 10:39:41 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] ContactWriter::save:1809 - "Error updating contact sql-45: 3" 
marras 05 10:39:42 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] ContactWriter::syncUpdate:4247 - "Unable to save contact changes for sync update" 
marras 05 10:39:42 Jolla google-contacts-client[26442]: [W] QtContactsSqliteExtensions::TwoWayContactSyncAdapter::storeRemoteChanges:910 - virtual bool QtContactsS...