pastebin

Paste #icL -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

1
2
3
4
5
6
7
8
function vector.normalize(v)
  local l = vector.length(v)
  if l == 0 then
    return vector.new(0,0,0)
  else
    return vector.divide(v, l)
  end
end