pastebin

Paste #lnT -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
function example(pos)
   local t = Turtle.new(pos)
   t:setMat("wool:red")
   t:penDown()
   t:roll(45)
   t:forward(20)
   t:yaw(90)
   t:forward(20)
   t:spawn()
end