pastebin

Paste #x1C -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

1
2
3
4
5
6
Chatcommand definition (spawn npc)
{
    description = "spawns a npc",
    privs = {npcspawn=true},
    func = function(name, param) minetest.env:add_entity({x=pos.x+math.random(-1,1),y=pos.y+math.random(2,3),z=pos.z+math.random(-1,1)}, ("peaceful_npc:npc"))
}