pastebin

Paste #xBA -- näytä pelkkänä tekstinä -- uusi tämän pohjalta

Värjäys: Tyyli: ensimmäinen rivinumero: Tabin korvaus:

1
2
3
4
5
6
7
8
Chatcommand definition (spawn npc)
{
    description = "spawns a npc",
    privs = {npcspawn=true},
    func = function(name, param) minetest.env:add_entity
		({x=pos.x+math.random(-1,1),y=pos.y+math.random(2,3),z=pos.z+math.random(-1,1)},
		("peaceful_npc:npc"))
}